สั่งปูนเทพื้น

เรื่องที่เราจะต้องรู้เพื่อประโยชน์ใน “งานปูน” จะได้มีประโยชน์มากขึ้น

งานปูนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญกับงานก่อสร้างอย่างมากเนื่องจากว่าปูนนั้นเป็นรากฐานของการขึ้นโครงสร้างและ อาคารต่าง ๆ เลยก็ว่าได้ ดังนั้นปูนจึงถือเป็นวัสดุสำคัญในการออกแบบ ตกแต่ง ซ่อมแซ่ม แต่งเติม หรือ แม้แต่การสร้าง ส่วนมากก็จะใช้ปูนในการเข้าช่วยนะครับ และในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราจะต้องรู้ในการใช้ปูนจะดีกว่านะครับว่าในการใช้ปูนนั้นจะมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องรู้บ้าง  และ เราจเก็บรักษาปูนอย่างไรให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น  

การเก็บรักษาปูน  

แน่นอนว่าบางครั้งนั้นการเก็บรักษาปูนที่ยังไม่ได้ใช้งานนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราทำกันแต่ในการเก็บรักษาปูนนั้นก็มีวิธีการเก็บรักษาไว้อยู่ เรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าในการเก็บรักษานั้นเราจะต้องเก็บอย่างไร  

  • การเตรียมสถานที่ในการเก็บปูน : การเตรียมในสถานที่เก็บปูนนั้นเราจะต้องเตรียมสถานที่เก็บปูนนั้นโดยให้มีหลังคาคลุม  และ มีผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากสภาพภายนอกที่อาจจะทำหปูนนั้นเกิดการทำปฏิกิริยา และ ทำให้เกิดการแข็งตัวขึ้นได้  
  • ควรมีฐานรอง : ฐานรองปูนนั้นค่อนข้างจะสำคัญอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าเราจะต้องยกพื้นจากฐานรองไว้ไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อที่เราจะป้องกัน ความชื้น เพราะว่าบางทีนั้นน้ำอาจจะไหลมาจากบริเวณที่เราไม่ได้คิดก็ได้นะครับ เช่น น้ำฝน หรือความชื้นจากพื้นดิน  
  • ควรวางปูนซีเมนต์ก้องซ้อนกัน : ไม่เกินการซ้อนประมาณ 5 ชั้นนะครับ เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ และ ควรวางแนวสลับขวางกันอีก 5 ชั้น  
  • ควรแยก และ จัดเรียงปูน : ในการจัดเรียงปูนซีเมนต์นั้นเราควรที่จะแยก ประเภทของปุนไว้อย่างชัดเจน และ ยังต้องเรียงตามความลำดับเก่า – ใหม่ ไว้ด้วยนะครับ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน  
  • ควรวางให้ห่างจากผนังประมาณ 1 เมตร  
  • หากจำเป็นต้องเก็บรักษากลางแจ้ง : นั้นเราควรที่จะหาฐานมาลองไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนั้นสัมผัสกับพื้นโดยตรง และ ควรหาอะไรมาคลุม อย่างเช่นพลาสติก หรือ ผ้าคลุมมาคลุมไว้เพื่อป้องกันความชื้นนั้นเอง  

ข้อควรระวังในการเก็บปูนซีเมนต์  

เราได้รู้แล้วว่าในการเก็บปูนซีเมนต์นั้นเราได้รู้แล้วว่าเราจะเก็บปูนอย่างไร ในบทความนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของข้อควรระวังในการเก็บปูนซีเมนต์กันจะดีกว่านะครับ  

  • การไม่ระบายอากาศ : อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ระบบการถ่ายเท” นั้นเราจะต้องเลือกพื้นที่จะถ่ายเทอากาศให้ดีนะครับ ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ปูนซีเมนต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้นะครับ  
  • ควรเก็บไม่เกิน 2 เดือน : และ ในช่วงที่เป็นหน้าฝนนั้นเราไม่ควรที่จะเก็บเกิน 1 เดือนนะครับ  
  • อย่าเก็บในที่ที่มีความชื้น : อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “การเก็บรักษา” นะครับ เพราะว่าถ้าหากว่ามีการเก็บไว้ในที่มีความชื้นมาก ก็จะทำให้ปูนั้นทำปฏิกิริยา กับความชื้น และ ทำให้ ปูนนั้นแข็งตัวนะครับ  

และนี้เองเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ในการเก็บรักษาปูนซีเมนต์นะครับ เพราะว่าปูนซีเมนต์นั้นค่อนข้างสำคัญในการก่อสร้างอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสั่ง ปูน เท พื้น หรือ การทำโครงสร้างเองก็ต้องใช้ปูนซีเมนต์ ดังนั้นปูนซีเมนต์นั้นค่อนช้างสำคัญนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าปูนซีเมนต์ของเราเหลือ เราควรเลือกเก็บให้ดี นะครับเพราว่าจะช่วยให้เรานั้นสามารถใช้ปูนซีเมนต์ที่เราเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับ