เหตุผลดีดีที่ควรทำประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูกสุดๆ

รถยนต์ทุกชนิดจัดได้ว่าเป็นพาหนะที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ เนื่องจากรถยนต์นั้นสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางและยังสามารถนำมาประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้หลากหลาย โดยรถยนต์นั้นหากจะพูดถึงข้อดีไปแล้วที่รถยนต์นั้นมีต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนคงนับได้ไม่ถ้วน แต่ว่ารถยนต์เองก็มีข้อเสียและตามมาด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมายเช่นกัน หนึ่งในค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ถือถือว่าสำคัญไม่แพ้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เลยคงจะไม่พ้นค่าใช้จ่ายในส่วนของประกันรถยนต์ ซึ่งประกันรถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากประกันรถยนต์นั้นมีความสำคัญต่อรถยนต์และผู้ขับขี่เป็นอย่างมาก หลายคนอาจจะมองว่าทำประกันไปทำไม เราไม่ทำก็ได้ไม่เป็นอะไรเลย ทำประกันก็เหมือนการเอาเงินไปจ่ายทิ้งป่าว ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วประกันนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เรามาดูเหตุผลในการที่ต้องทำประกันรถยนต์กันว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง  เหตุผลที่ควรทำประกันรถยนต์  ประกันภัยรถยนต์นั้นถือเป็นการที่เราถ่ายโอนความเสี่ยงจากความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับรถยนต์ของเราและคู่กรณีให้กับบริษัทประกันภัย นั่นหมายความว่า หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ที่เราเอาประกันภัยไว้นั้น เราไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเหล่านั้นเพราะเราทำประกันไว้แล้ว ดังนั้นค่าเสียหายดังกล่าวก็ตกไปอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย  ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์มีให้เลือกหลากหลายตามประเภทของประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 หากขับรถเชี่ยวชาญแล้วอยากทำประกันไว้แค่คุ้มครองบุคคลภายนอกก็ต้องเป็นประกันชั้น 3 เพราะประกันรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูกสุดๆและให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูกกว่าประกันชั้น 1 และชั้น 2   เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มครองที่ได้รับกับค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปนั้น ถือว่าการทำประกันนั้นมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเราไม่มีการเคลมเกิดขึ้นในปีที่เอาประกัน ปีต่อไปเราสามารถขอลดค่าเบี้ยประกันภัยได้ หรือหากใครไม่อยากเสียเงินค่าเบี้ยจำนวนมากในการทำประกันชั้น 1 หรือชั้น 2 ก็สามารถเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูกกว่าได้  การทำประกันรถยนต์นั้นถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับเราชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเทียบผลดีที่จะได้จากการทำประกันภัยรถยนต์นั้นมีมากกว่าการไม่ทำประกันเลย